Zalane miasta i wsie. Czym powódź różni się od podtopienia i wezbrania?

0
7

Gwałtowne burze, intensywne opady powodują, że obszary zabudowane zostają zalane przez wodę. Czasem tylko w pobliskiej rzece wzrasta stan wody, a bywa, że woda przesiąka na przyległe do koryta tereny. Kiedy mówimy o powodzi, podtopieniach, a kiedy o zwykłym wezbraniu?

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://geekweek.interia.pl/meteorologia/news-zalane-miasta-i-wsie-czym-powodz-rozni-sie-od-podtopienia-i-,nId,7553929
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu