Zgłoszono kandydatów do rady nadzorczej Orlenu. Wydano komunikat

0
8

W wydanym w piątek komunikacie poinformowano, że Skarb Państwa i Nationale-Nederlanden OFE zgłosili kandydatów do rady nadzorczej Orlenu. „Akcjonariusze Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Skarb Państwa, w związku ze zwołanym na 6 lutego 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ORLEN S.A., w którego porządku obrad przewidziano m.in. powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgłosili kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki” – podano.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-zgloszono-kandydatow-do-rady-nadzorczej-orlenu-wydano-komuni,nId,7308459
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu