Jaką powierzchnię może mieć dom całoroczny bez pozwolenia na budowę?

0
71

W Polsce istnieje możliwość budowy domu całorocznego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązują pewne ograniczenia dotyczące powierzchni takiego budynku. W poniższym artykule omówimy szczegółowo te kwestie, aby ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o budowie swojego wymarzonego domu.

Powierzchnia zabudowy do 70 m² z poddaszem

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem może być zgłoszony do budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia. Łączna powierzchnia użytkowa takiego domu nie może jednak przekroczyć 90 m². Projekt budowlany musi być dołączony do zgłoszenia, a budynek może być dwukondygnacyjny. Warto dodać, że zgodnie z definicją zawartą w warunkach technicznych, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Budowa domów szkieletowych, murowanych czy każdych innych mieszkalnych bez pozwolenia na budowę o powierzchni zabudowy do 70 m² musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że inwestor powinien sprawdzić, czy jego działka znajduje się na terenie objętym takim planem i czy spełnia wszystkie wymagania określone w nim. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie istnieje, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jest to dokument wydawany przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, który określa m.in. funkcję budynku, jego gabaryty, wysokość, sposób zagospodarowania terenu oraz inne wymagania techniczne. Decyzja ta jest niezbędna do zgłoszenia budowy domu szkieletowego bez pozwolenia na budowę, którą zająć się może producent skandynawskich domów szkieletowych W.G Partners.

Podsumowując, budowa domu całorocznego bez pozwolenia na budowę jest możliwa, jednak obowiązują pewne ograniczenia dotyczące powierzchni zabudowy oraz łącznej powierzchni użytkowej. Ponadto, należy pamiętać o konieczności sprawdzenia zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here