Szczegółowe spojrzenie na mechanizmy inwestowania na tradycyjnym koncie maklerskim

0
197
Szczegółowe spojrzenie na mechanizmy inwestowania na tradycyjnym koncie maklerskim

Tradycyjne konta maklerskie istnieją na rynku od dziesięcioleci. Odgrywają kluczową rolę w umożliwianiu inwestorom dostępu do rynków finansowych i realizacji swoich celów inwestycyjnych. Dzięki wielu lat istnienia mechanizmy ich działania zostały bardzo dobrze poznane i zoptymalizowane.

Pierwszym krokiem w inwestowaniu na koncie maklerskim jest oczywiście otwarcie konta u brokera. Obecnie jest to bardzo prosty proces, który w zasadzie ogranicza się do spełnienia trzech warunków: trzeba mieć status osoby fizycznej lub prawnej, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy dokumentu ze zdjęciem. Bardzo często proces ten można przeprowadzić w pełni online. Rozsądne byłoby też zapoznanie się z regulaminem brokera oraz warunkami prowadzenia konta. Często różnice w wymaganiach oraz kosztach prowadzenia konta mogą być znaczące.

Po otwarciu konta możemy wybierać spośród różnych klas aktywów takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, surowce i waluty. Jest to chyba jeden z najtrudniejszych wyborów. Opierając się na naszych celach inwestycyjnych, możliwościach finansowych i akceptowalnego poziomu ryzyka, należy zdecydować się na konkretne aktywa.

Właśnie z powodu wagi tej decyzji przed dokonaniem ostatecznego wyboru istotne jest przeprowadzenie analizy fundamentalnej i/lub technicznej wybranych aktywów. Analiza fundamentalna obejmuje badanie wyników finansowych, zarządzania i perspektyw firmy lub aktywa. Analiza techniczna opiera się na analizie wykresów i wzorców cenowych. Decyzje należy podjąć najlepiej łącząc obie metody.

Kiedy już wybraliśmy interesujące nas aktywa, można składać pierwsze zlecenia. Na koncie maklerskim inwestorzy mogą składać różne rodzaje zleceń, takie jak zlecenia rynkowe, limitowe, stop-loss czy stop-limit. Zlecenia rynkowe są realizowane po bieżącej cenie, zlecenia limitowe określają cenę, po której ma być zrealizowane zlecenie. Aby redukować ryzyko, najlepiej wykorzystywać każdy typ zlecenia. Każde znajduje zastosowanie w innej sytuacji. Umiejętne dostosowanie zleceń do sytuacji rynkowej to klucz do sukcesu.

Posiadając aktywa powinniśmy regularnie monitorować swój portfel inwestycyjny. W miarę jak rynki i wartości aktywów zmieniają się, może być konieczne przeprowadzenie pewnych korekcji portfela poprzez dostosowanie alokacji aktywów zgodnie z założonym planem. Do kontroli portfela powinniśmy używać narzędzi analitycznych. Większość brokerów oferuje inwestorom dostęp do zaawansowanych narzędzi tego typu. Mogą to być platformy handlowe udostępniające wykresy, wskaźniki techniczne, analizę fundamentalną i inne narzędzi, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Jak wspomnieliśmy na początku, inwestowanie na koncie maklerskim wiąże się z różnymi kosztami. Trzeba uwzględnić prowizje za transakcje, spready, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i inne. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z kosztami oraz poznanie całkowitej struktury kosztów. Część kosztów jest niezależna od brokera. Należy wliczyć koszty przewalutowania czy np. obciążenia podatkowe.

Tradycyjne konto maklerskie oferuje sprawdzone mechanizmy i dostęp do różnorodnych instrumentów inwestycyjnych. Sprawdzona forma może nam ułatwić inwestycje, jednak należy pamiętać, że to my odpowiadamy za wszelkie decyzje. To nasze działania na tym koncie mogą skutkować osiągnięciem zysków lub strat. Konsekwentne trzymane się przyjętej strategii pozwoli na bezpieczne inwestowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here